Navigation Menu+

Will you hold my hand?

Posted on Nov 17, 2014 by in Family life / Familie | 1 comment

IMG_1091

(English below)

 

Het is laat, ik lig al op bed. Doezel al iets weg en ineens ben ik klaar wakker.

Dit is toch wel wat ik wil? Is het wel leuk? Moet er misschien een schaduw in?

Twijfel twijfel twijfel.

Ik zet mijn telefoon aan en begin om Pinterest te zoeken. Iets wat ik een jaar geleden al deed. Ik vond de 1 na de andere prachtige versie van mijn symbool. Van mijn plaatje. Na ruim een uur heb ik de telefoon maar uit gezet en viel ik, gelukkig, snel in slaap.

 

“Nou laat eens zien, wat ga je laten zetten?” vraagt vriendin Maaike als we bij Tattoo Bob in de winkel (ehhhh heet zoiets eigenlijk een winkel?) staan.

Tja, en dan moet je wel een besluit nemen. Is ook fijn dat ik met haar mijn twijfel over het ontwerp nog even kan delen. Ik kwam toch weer terug bij het symbool wat ik een jaar geleden vond en waarvan ik eigenlijk meteen wist “dit is het”!

Mooi he, hoe een brein werkt. Of is het je hart?

 

Hoe het precies is gegaan weet ik niet meer, maar Maaike en ik hadden ineens een tattoo-date. Zij zou haar eerste laten zetten, ik ging mee “om haar handje vast te houden” en zou dan mijn tweede en tevens laatste tattoo laten zetten. Want hoe zit dat dan met die tattoo van mij?

 

Een jaar geleden in juni zaten mijn man en ik, in Rome, op een terrasje te genieten van een overheerlijke Italiaanse pasta. We vierden onze trouwdag, dit keer (heel) uitbundig met een lang weekend weg. Volop genieten in de stad waar we onze eerste vakantie samen ook doorbrachten. Opeens begon hij over dat hij nog een kadootje voor me had (ik dacht: deze reis was toch het CADEAU aan elkaar, ehhhh ik heb niks). Hij legde uit dat hij wist dat ik graag nog een tatoeage wilde hebben en wilde mij er eentje kado doen.  Maar, zei hij, ik hoop dat dit dan wel de laatste is. Hij heeft niks tegen tatoeages maar ziet zichzelf toch niet echt naast een van top tot teen getatoeëerde dame liggen. ;0) Nou had ik dat ook nooit als doel voor ogen.

 

Daar zit ik, in de zwarte stoel, plakplaatje op mijn arm “is dit wat je voor ogen had?” vraagt Michael.  Wauw! denk ik. Dit is het!

 

IMG_1085 IMG_1102IMG_1105 IMG_1107 IMG_1111 IMG_1113

 

Ik viel een jaar geleden voor dit Keltische symbool omdat het staat voor moederschap. De plek op mijn arm is pal onder mijn ringvinger waar ik mijn trouwring draag. De ringvinger die het dichts bij je hart zit, en waar het moederschap bij hoort.

Terwijl ik dit schrijf heb ik er al honderd keer naar gekeken. Mijn mooie laatste tatoeage.

Ik glimlach.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

It’s late, I am in bed. I am dozing off when I am suddenly wide awake.

Is this really what I want? Is this it? Maybe I should add a shadow?

Doubts!

I reach for my phone, turn it on and start to search on Pinterest. Something I already did one year ago. Of course, I found beautiful replica’s of my symbol. After an hour, I shut down my phone and, luckily, fell asleep quite fast.

 

“Well, show me, what will you be getting done?” my friend Maaike asks when we have entered the Tattoo Bob shop (can you call it a shop?).

It was time for me to make a decision. Really nice to share my doubts about the design with my friend. And I ended up coming back to the basic symbol I found a year earlier and when I found it thought “yes, this is it!”. Funny how a brain works. Or is it maybe the heart?

 

I cannot recall how it went exactly, but Maaike and I suddenly had a tattoo-date. She was going  to have her first done, I would come along “to hold her hand” and at the same time would have my second and last tattoo. So what about my tattoo?

 

A year ago in June my husband and I, in Rome, on a terrace enjoyed a delicious Italian pasta. We celebrated our wedding anniversary, this time (very) exuberantly with a long weekend away. Enjoying the city where we spent our first holiday together. Suddenly he interrupted the meal and announced he had a gift for me (I thought to myself: this trip was our GIFT, I have got nothing for him…) He explained that he knew I wanted to have another tattoo and said he wanted to give me my second one. But, he said, I hope this also will be your last one. He has nothing against tattoos but he does not really feels like lying next to a top to bottom tattoo lady. ;0) Well, it never was my intention to become a lady like that anyways.

 

As I sit in the black chair, sample tattoo with pen on my arm I hear Michael asking me “is this what you had in mind?” Wow! I think to myself. This is it!

 

IMG_1085 IMG_1102IMG_1105 IMG_1107 IMG_1111 IMG_1113

 

A year ago I came across this Celtic symbol because it represents motherhood. The placement on my arm is right below my ring finger on which I wear my wedding band. The ring finger, which is closest to my heart, and where motherhood belongs.

As I am writing this, I have looked at this beautiful tattoo a hundred times. My last tattoo.

I smile.

1 Comment

  1. wat een mooi symbool! Ziet er goed uit!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>