Navigation Menu+

A special dinner party

Posted on Nov 19, 2013 by in Family life / Familie, Food / Eten | 0 comments

foto

(Voor de Nederlandse versie, zie onder Engelse tekst)

 

Last weekend I had a dinner party.

Not just any dinner party.

No, a girls-only party for my 40th birthday!

 

Of course a party is no party without good food.

But what to make? I did not want to spend the whole evening in the kitchen.

I wanted to take part in the conversations, the laughs, and the stories.

So after some research and a couple of tips via twitter, I decided to make tapas.

Not specifically Spanish tapas, but a random selection of little tasty snacks.

 

I will highlight one recipe, which I believe was the biggest hit of the evening. Well at least on my end of the table. ;0)

A basic guacamole but spiced up with mango, pomegranate and cilantro.

We were licking our fingers with this one.

Mango&PomegranateGuacamole (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another big hit was one of the desert tapas: Lemony Lemonies Luscious Lemon Brownies

You would expect (white) chocolate, but none can be found in this brownie.

However it does not need chocolate, as the lemon cake with the lemon glaze is just divine!

P75525901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I found both recipes via Pinterest, here and here.

 

For this special birthday party I invited 7 girls. These girls had all brought a small present that symbolized our relationship or highlighted some event we both were part of. However there was a catch. None of the presents had names on them, so it was up to me to guess who the present was from. It was so special to see what these lovely girls had come up with.

 

foto 1-1foto 3-1foto 2-2foto 4-1foto 5-1foto 2-1foto 1-2

A children’s suitcase that symbolizes the road we had travelled together. Inside two candles, a 3 and a 6. A road of 36 years. 36 years of friendship! So many memories. Amazing right?

A crocheted pouch with Belgium chocolates inside representing the travels to Belgium we had made together. It was the first thing she crocheted after I inspired her to start crochet.

The other girls had a laugh when I opened the package with a jar of Vaseline. But it is serious business when you are on a rowing team. This great friend I met while both rowing for a women’s team in Rotterdam. Three years ago we were pregnant at the same time, due-dates 1 week apart. But that did not stop us to start labor on the same day, may 12th 2011. My girl was born that day, her son wanted to stay in a little longer and was born a day later, may 13th. It is so special, as friends, to have two children born almost on the same day.

One friendship started of, roughly 13 years ago, one evening with too much whiskey and big discussion with our husbands about the importance of IKEA in a woman’s life. ;0) Even though we have been separated by continents for half of our friendship, it has not stopped us to stay close. She also added an African card as we both fell in love with this continent many years ago.

A handful of recipes and two wooden spoons made me smile. They stand for the lovely culinary evenings we have had together over the last decade around the time of my birthday. With years passing we have become more inventive and had great taste explosions.

The last two both represented our time spend together in Italy. Two tomatoes for the luscious tomatoes we have eaten there, especially compared to those bought here in the Netherlands. But also the wishes to once start a new life in Italy with a big vegetable & fruit garden in which we can grow our own luscious tomatoes.

And last but not least, a bottle of Limoncello, which symbolizes the many times we have spent in Piedmont, Italy, eating pizza, drinking Limoncello and playing poker. Meanwhile our holidays have been enriched with children, and we are looking very much forward to next summer to have our first holiday together with their first child.

 

All great memories and I hope many more to come!

 

Thank you girls. For your friendship. For your very much appreciated gift. You rock!

foto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ps: Stay tuned, tomorrow on my real birthday I have a little surprise

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Afgelopen weekend had ik een etentje.

Niet zomaar een etentje.

Nee, een meidenavond voor mijn 40e verjaardag!

 

Natuurlijk is een feest geen feest zonder lekker eten .

Maar wat te maken? Ik wilde niet de hele avond in de keuken staan.

Ik wilde deelnemen aan de gesprekken, het gelach en de verhalen .

Dus na wat onderzoek en een paar tips via Twitter, heb ik besloten om tapas te maken.

Niet specifiek Spaanse tapas, maar een willekeurige selectie van kleine lekkere hapjes.

 

Eén van de recepten, waarvan ik geloof dat het een grote hit was, is een guacamole. Een simpel basis recept maar met toevoeging van mango, granaatappelpitjes en koriander.

We likten onze vingers er bij af. Tenminste, aan mijn kant van de tafel. ;0)

Mango&PomegranateGuacamole (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere grote hit was een van de toetjes tapas met een prachtige naam, dus die vertaal ik even niet: Lemony Lemonies Luscious Lemon Brownies

Je zou er misschien (witte) chocolade in verwachten, maar die is niet te vinden in deze brownie. En heeft het ook niet nodig. Deze citroentaart met citroen glazuur is gewoon goddelijk!

P75525901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond beide recepten via Pinterest, hier en hier .

 

Voor deze speciale verjaardag nodigde ik 7 meiden uit. Ze hadden allemaal een klein cadeautje meegebracht dat onze relatie symboliseert of een bepaalde gebeurtenis markeert. Er zat echter wel een klein addertje onder het gras. Geen van de cadeautjes hadden namen, dus het was aan mij om te raden. Het was zo bijzonder om te zien wat deze mooie meiden had bedacht.

foto 1-1foto 3-1foto 2-2foto 4-1foto 5-1foto 2-1foto 1-2

 

Een Jip & Janneke koffertje die staat voor de lange reis die we samen al hebben gemaakt. Binnen in twee kaarsen, een 3 en een 6. Een reis van 36 jaar. 36 jaar vriendschap! Zoveel herinneringen. Geweldig toch?

Een gehaakte tasje met Belgische chocolade voor de reizen naar België die we samen hebben gemaakt en nog gaan maken. Het was het eerste tasje dat ze haakte nadat ik haar een paar weken geleden inspireerde tot het haken.

De andere meiden moesten hard lachen toen ik het pakje openende met een potje vaseline. Maar het is een serieuze zaak wanneer je lid bent van een roei team. Deze lieve vriendin heb ik ontmoet tijdens het roeien bij een vrouwenteam in Rotterdam. Drie jaar geleden waren we samen zwanger met een week tussen onze uitgerekende data. Maar dat heeft ons er niet van weerhouden om op de zelfde dag aan onze bevalling te beginnen, 12 mei 2011. Mijn meisje werd geboren op die dag, haar zoon wilde nog even binnen blijven en werd een dag later geboren, 13 mei. Het is zo bijzonder om twee kinderen te hebben die bijna op dezelfde dag geboren zijn.

Een andere vriendschap begon ongeveer 13 jaar geleden tijdens een avond met te veel whisky en een grote discussie met onze echtgenoten over het belang van IKEA in het leven van een vrouw. ;0) Ondanks dat we de helft van onze vriendschap door verschillende landen gescheiden zijn, zijn we nog even close. Ze voegde ook een Afrikaanse kaart, onze gezamenlijke liefde voor Afrika.

Een handvol recepten en twee houten lepels deed me glimlachen. Ze staan ​​voor de prachtige culinaire avonden die we samen hebben gehad in het afgelopen decennium. Door de jaren heen zijn onze gerechten complexer geworden met prachtige smaak explosies.

De laatste twee pakjes vertegenwoordigden onze tijd samen doorgebracht in Italië. Twee tomaten voor de heerlijke tomaten die we daar hebben gegeten, vooral in vergelijking met de Nederlandse supermarkt tomaten. Maar ook de wens om een ​​keer een nieuw leven beginnen in Italië met een grote moestuin, waarin we onze eigen heerlijke tomaten kunnen telen.

En last but not least, een fles Limoncello, symbool voor de vele vakanties die we  doorbrachten in Piemonte, Italië: pizza eten, Limoncello drinken en poker spelen. Ondertussen zijn onze vakanties verrijkt met kinderen, en we kijken uit naar volgend jaar zomer, onze eerste vakantie samen met hun eerste kindje.

 

Allemaal mooie herinneringen en ik hoop dat er nog veel meer bij komen!

 

Dank jullie wel meiden. Voor jullie vriendschap. Voor jullie prachtige kado. You rock!

foto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ps: Kom  morgen nog even terug op mijn blog want dan heb ik een kleine verjaardagsverrassing…

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>