Navigation Menu+

#roadtripDK

Posted on May 7, 2014 by in Family life / Familie | 6 comments

image-30

What an experience!

And yes, I had sleepless nights, sweaty palms, and had my doubts. Even checked airplane fares just a couple of days before leaving.

But I did it!

I drove from the Netherlands to Denmark, alone, with the kids!

 

Wat een ervaring!

En ja, ik heb er slapeloze nachten van gehad, klamme handen, en heel veel “wat als” momenten. Ik checkte een paar dagen voor vertrek zelfs de prijzen van vliegtickets.

Maar ik deed het!

Ik reed van Nederland naar Denemarken, alleen, met onze 2 kinderen!

 

It took 10 hours, including 1 hour on the ferry.

And why did we go to Denmark?

Well, my sister has been living there since 1996 and I often visit her during the holidays.

Normally I would go by plane but that has become quite costly (our daughter now flies full fare), I would be more independent when on location and with a car you can take more stuff. ;0)

 

In totaal was ik 10 uur onderweg, dat was inclusief 1 uur op de veerboot.

En waarom ging ik dan naar Denemarken?

Nou, mijn zusje woont daar sinds 1996 en ik ga daar regelmatig heen tijdens de vakanties. Normaalgesproken vliegen we die kant op, maar de prijzen zijn hoog (onze dochter vliegt nu ook voor de volle pond mee), ik zou ook wat flexibeler zijn ter plekke en, niet onbelangrijk, er past meer zooi in een auto. ;0)

 

Our roadtrip started with this picture:

Onze reis begon met deze foto:

image-5

 

And that’s when I decided to make a photo report of our trip, but mostly of the wonderful place we are so fortunate to stay at. Of our time spend together with my sister, her kids and husband, and my parents. Family time!

En toen besloot ik een foto verslag te maken van onze reis, maar vooral ook van de prachtige plek waar wij mogen verblijven. Van de tijd die we samen kunnen zijn met mijn zusje, haar kinderen en haar man, en mijn ouders. Familie tijd!

 

Especially in Germany the road were empty, no traffic jams at all and we arrived early afternoon at the gates of the ferry at Puttgarden.

Zeker in Duitsland waren de wegen leeg, zo goed als geen file, en dus waren we voor mijn gevoel in no-time bij de veerboot in Puttgarden. 

image-3 image-16

 

The weather was lovely, blue sky and a beautiful sun, so we had to go on deck… still sunny but boy what a wind! ;0)

Het weer was heerlijk, strak blauwe lucht en een warm zonnetje, dus moesten we naar het dek… nog steeds zonnig maar wat een wind! ;0)

 

image-15 image-21

Watching boats has always something magical…

Bootjes kijken heeft altijd iets magisch….

 

image-6 image-10

Yes, Danish soil!

Ja, op Deense bodem!

image-29

 

The last kilometer…

De laatste kilometer…

image-20

And of course, when you are alone, you forget to make pictures of being reunited with the family. Well, I can tell you, lots of hugs and talking. Lots and lots of talking!

Tja, en dan merk je dat je alleen bent, want zo heb ik dus geen enkele foto van het moment dat we aankwamen. Nou ja, ik kan jullie vertellen, er waren een boel knuffels en veel gepraat. Heel veel gepraat! 

 

Well, this is what we can call home for a week.

Ons “thuis” voor een week. 

DSC_0755

 

Our arrival had to be celebrated! Skål!

Onze komst moest wel gevierd worden!  Skål!

image-23

 

It was not the only time we ate outside. For almost the whole week we had beautiful “summery” weather. Even breakfast in the sun!

Dit was niet de enige keer dat we buiten aten. Het was bijna zomer zo warm het af & toe was. Zelfs ontbijten in de zon!

DSC_0719

 

And lots of easy going afternoons…

En een heleboel relax momenten…

DSC_0645

 

One evening we made our “traditional” campfire bread with Danish sausage. But roasting marshmallows could also not be skipped.

Een avond maakten we onze “traditionele” kampvuur broodjes met Deense worst. En het roosteren van marshmallows kon ook niet ontbreken.

image-11 DSC_0701

 

Whatever we did in the garden we always were closely watched by the swans. In the pond on a small island they had made their yearly nest.

We werden altijd nauwlettend in de gaten gehouden door twee zwanen als we in de tuin waren. Hun jaarlijkse nest ligt op een eilandje in de vijver. 

DSC_0648 DSC_0675

DSC_0767

 

The house is situated on the edge of a big forest. Lots of exploring for kids, and adults. ;0)

Het huis ligt aan de rand van een groot bos. Genoeg verkenning mogelijkheden, voor jong, èn voor oud. ;0)

DSC_0725

 

We went geocaching!

We gingen op schattentocht (geocaching)!

image-1 image-19

 

What a pleasant surprise when you encounter family during a morning run.

Wat een aangename verrassing om familie tegen te komen tijdens je rondje hardlopen.

image-7 image-2 image-12 DSC_0650

 

We had indians, flowergirlsboys, funny faces and lots of cuddles!

We hadden indianen, bloemenmeisjesjongens, gekke bekken en heel veel knuffels!

DSC_0730 DSC_0665

DSC_0709DSC_0654

 

Relaxed mornings…

Rustige ochtenden…

DSC_0715 DSC_0717 DSC_0754

 

… and beautiful smells from the kitchen.

… en heerlijke geuren vanuit de keuken.

DSC_0728 DSC_0727

DSC_0731

I made blueberry muffins with this recipe. It was actually a recipe for a blueberry muffin bread, but I did not have a loaf pan and ended up making muffins. And boy, they looked very beautiful in the oven. However, taking them out made them collapse. Nevertheless they tasted great!

Ik maakte blauwbessen muffins volgens dit recept. Het was eigenlijk een recept voor een brood, maar ik had geen cake blik en maakte er muffins van. Wat zagen ze er in de oven mooi uit. Maar eenmaal uit de oven storten ze in. Gelukkig smaakte ze heerlijk!

 

I also made falafel for the first time! They turned out great using this recipe. Of course I could not resist and add a little twist. ;0) I added mint. Next time I will also be making some flat bread but I ran out of time. I did add a beautiful tahini-yogurt sauce (1/2 cup tahini, 1 cup yogurt & juice of 1 lemon).

Ik maakte voor het eerst falafel! Ik gebruikte dit recept. Ze waren heerlijk!  Natuurlijk kan ik het niet weerstaan om er een eigen draai aan te geven. ;0) Ik voegde er munt aan toe. Ik had helaas geen tijd meer om zelf broodjes te maken. Maar ik voegde er nog wel een overheerlijke tahini-yogurt saus toe (1/2 cup tahini, 1 cup yogurt & sap van 1 citroen). 

DSC_0733 DSC_0736DSC_0739

 

DSC_0734 DSC_0738

 

One thing that struck me during the week away, our son became more and more “relaxed” when the week passed. School and all the things he “has to do” slipped away. He even participated in a half an hour yoga “class” with his granddad. He was very concentrated and tried everything. Even when he was not able to do a move, he stayed calm and told his granddad he would do it another way. A beautiful sight…

Eén ding wat me echt opviel gedurende de week, was de rust die wederkeerde in onze zoon. Al het “moeten” van school viel van hem af. Hij deed zelfs een yoga “klas” mee met zijn opa. Een half uur lang was hij geconcentreerd en probeerde opa na te doen. Als iets niet lukte, bleef hij rustig en vertelde opa dat het hem niet lukte. Opa hielp hem dan soms of hij deed de oefening net even anders. Zo mooi om te zien…

DSC_0749 DSC_0743 DSC_0750

 

One last skype moment with the party staying at home in the Netherlands ;0)

Een laatste skype moment met het thuisfront ;0)

image

 

And than time came to say goodbye… The week went quick and slow at the same time. We have filled up our engines with lots of love & nature for the next couple of months before summer holiday.

Thank you dear sister!

En toen was het weer tijd om gedag te zeggen… De week is omgevlogen, maar ook weer niet. We zijn bijgetankt met liefde en natuur zodat we het tot de zomer wel weer even uithouden. 

Dank je wel lief zusje!

DSC_0707

 

The way back was a little different as my parents were traveling with us until Bremen, Germany. There we said our goodbyes as they were heading for the North of the Netherlands(Friesland) and we travelled to the Southern part.

De terugweg was iets anders omdat mijn ouders met ons meereden tot aan Bremen. We namen daar afscheid want zij gingen richting Friesland en wij naar omgeving van Rotterdam. 

image-24

 

 

Just before we left I got a raspberry plant from my sisters garden. It survived the trip and is been planted in our little garden.

Voordat we wegreden kreeg ik nog een frambozenplantje uit mijn zusjes tuin. Het overleefde de reis en staat nu te pronken in ons tuintje. 

 

DSC_0776

 

Well this has turned out to become probably one of my longest, biggest posts ever. ;0) I hope you enjoyed having a small glimpse of our family life.

Last but not least I want to sincerely thank the great support of my friends on twitter in the week before my departure and during the road trip to Denmark.

A very big thank you to my husband, who believed in me and let me go on this adventure.

Zo, dit is wel een behoorlijk lang verhaal geworden. ;0) Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om een stukje van ons familieleven te zien. 

Ik wil hier ook nog even mijn vrienden op twitter heel hartelijk bedanken. Jullie berichtjes gedurende de week voor mijn vetrek maar voornamelijk tijdens de reis hebben me heel veel goeds gedaan. 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn man, hij geloofde in mij en liet me gaan. 

DSC_0779

 

 

6 Comments

  1. Wat stoer! En wat heerlijk. Leuk om te zien!

    • Dank je wel Pauline.

  2. Jij dappere vrouw! Fijn om te lezen en nog wat foto’s te zien van jullie mooie en spannende avontuur!

    Liefs Ageeth

    • Spannend was het zeker ;0)

    • Dank je wel paps!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>